O Naszej szkole

 FACEBOOK  www.facebook.com/sopszkoly/ 

 

Dyrektor Szkół SOP w Poznaniu zaprasza słuchaczy i nauczycieli na Prezentacje Teki Edukacyjnej IPN: „Poznański Czerwiec 1956” – Poznań
Termin: 25 luty 2020 r., godz. 16.00
Miejsce: Sala Lubrańskiego, Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1

Każdy uczestnik spotkania otrzyma wydawnictwo IPN

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na prezentację Teki Edukacyjnej IPN pt.: „Poznański Czerwiec 1956”. Jest to kolejna pozycja z serii IPN skierowana do nauczycieli i uczniów zawierająca materiały dydaktyczne do historii najnowszej. Założeniem i celem jej twórców jest zainspirowanie i zachęcenie nauczycieli i edukatorów do poszerzania wśród uczniów wiedzy o pierwszym, masowym buncie społeczeństwa w okresie PRL. Zalazły się w niej zarówno scenariusze lekcji, ćwiczenia, jak również obszerny wybór materiałów źródłowych oraz fotografii przydatnych do realizacji tej tematyki.

 

 

UCZNIOWIE  LICEUM –  ZJAZD 
21/22.02.2020 R. 

 

PŁATNOŚCI 

wpisowe 50 zł (bezzwrotne)
czesne 75 zł / m-c przez 12 miesięcy 

TRZECIA KLASA 90 zł / m-c przez 10 miesięcy

Konto bankowe Szkoły:
Santander Bank Polska SA
Numer konta:
62 1090 1476 0000 0001 2949 7959

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty w Poznaniu
i cieszy się bardzo dobrą opinią u Absolwentów i Słuchaczy.

W latach szkolnych 2019/2020 – 2022/2023 prowadzone będą klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, aż do ukończenia cyklu kształcenia i realizowana będzie podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej.

Od roku szkolnego 2019/2020 liceum ogólnokształcące dla dorosłych o czteroletnim cyklu kształcenia realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.

 

 

Zjazdy odbywają się w piątki i soboty średnio co dwa tygodnie.

ROZKŁAD ZAJĘĆ:

Piątek: od godziny 16.00 – 17.30 2 godziny
17.40 – 19.10 2 godziny
19.20 – 20.50 2 godziny
Sobota: od godziny 08.00 – 09.30 2 godziny
09.40 – 11.10 2 godziny
11.20 – 12.50 2 godziny
13.00 – 14.30 2 godziny
14.40 – 16.10 2 godziny

 

Wszystkie zajęcia programowe odbywają się w jednym miejscu w szkolnych salach i pracowniach
w Poznaniu ul. Bosa 9, co daje gwarancję bardzo dobrych warunków do nauki.

Absolwenci Szkoły otrzymująŚwiadectwo Ukończenia szkoły średniej oraz Świadectwo Maturalne wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

SZKOŁA ZAPEWNIA:

  • starannie dobrany zespół nauczycieli
  • partnerski stosunek do słuchacza
  • bezpłatne kserowanie notatek i materiałów związanych z nauką

„Dzień otwartych drzwi” w Naszych szkołach udostępniony jest cały rok.
Czas zapoznania z ofertą edukacyjną, rozmowa z nauczycielami, słuchaczami
i dyrekcją są otwarte dla Ciebie każdego dnia.

Prowadzimy również  Szkołę Policealną:

Technik usług kosmetycznych

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Opiekunka dziecięca
Opiekun w domu pomocy społecznej

Technik usług pocztowych i finansowych

 

Zapraszamy na stronę

www.psk.edu.pl